Programowanie przycisków pilota RC-TWIGprzyciski-programowalne

Aby zaprogramować przyciski na pilocie RC-TWIG należy:

1. Wcisnąć i trzymać przycisk OK oraz przycisk „0” do momentu gdy zacznie świecić się na czerwono power tv.
2. Wybrać przycisk do zaprogramowania (Power TV, VOL UP, VOL DOWN, AV)
3. Wcisnąć na drugim pilocie z odległości 1-3cm przycisk, który ma odpowiadać przyciskowi na RC-TWIG. Jeśli Power TV mrugnie dwa razy oznacza to, że programowanie przebiegło pomyślnie.
4. Potwierdzić wybór dwoma przyciskami „OK i 0”  odczekaj kilka sekund.